Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Střednědobý výhled rozpočtu
Mapa webu
A
A
A

O škole

Vloženo: 9.5.2014 | Zobrazeno: 3293x

ŠVP „KLÍČ“

 

Stupeň poskytovaného vzdělání:       Střední vzdělání, vysvědčení o závěrečné zkoušce                   

Délka a forma studia:                          2leté denní

Datum platnosti od:                            1. 9. 2012

 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, v základní škole speciální a kteří ukončili základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

 

Pojetí vzdělávacího programu:

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

 

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání:

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

 

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Cílem vzdělávání v praktické škole dvouleté je umožnit žákům osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu  konkrétních  činností v  různých  profesních  oblastech i v každodenním  životě a  získat základy odborného vzdělávání a manuálních dovedností v oboru podle zaměření přípravy. Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, v zemědělství), případně pokračování v dalším vzdělávání.