Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Střednědobý výhled rozpočtu
Mapa webu
A
A
A

Praktická škola dvouletá

Vloženo: 9.5.2014 | Zobrazeno: 4728x

Kód oboru: 78-62-C/02
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání
Délka studia: 2 roky
Forma studia: denní
Zaměření oboru:
> Výživa a příprava pokrmů
> Příprava na samostatný život

Obor je určen pro hochy i dívky.
Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce.

 

Stručná charakteristika studia: Cílem přípravy je poskytnout žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky na základních školách praktických nebo speciálních. Žáci získají základní pracovní návyky a dovednosti při činnostech v oborech vyučovaných v naší škole (výživa a příprava pokrmů, šití, ruční práce, péče o domácnost, práce v dílnách, na zahradě).

 

Školní vzdělávací program - „Klíč“ zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro střední vzdělávání pro obor vzdělávání Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 – s úpravami pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením

 

Popis vzdělávacího programu:
Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

 

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání:
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

 

Uplatnění absolventa v praxi:
Cílem vzdělávání v praktické škole dvouleté je umožnit žákům osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních činností v různých profesních oblastech i každodenním životě a získat základy odborného vzdělávání a manuálních dovedností v oboru podle zaměření přípravy. Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, v zemědělství), případně pokračování v dalším vzdělávání.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.